کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸

image_pdfimage_print
کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸
کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸

کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸

۸↵ امّا وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.»