نزول روح القدس در عید پنطیکاست به روایت کتاب اعمال رسولان

image_pdfimage_print
نزول روح القدس در عید پنطیکاست به روایت کتاب اعمال رسولان
نزول روح القدس در عید پنطیکاست به روایت کتاب اعمال رسولان

imandaran:
نزول روح القدس در عید پنطیکاست به روایت کتاب اعمال رسولان

وقتی روز پنطیکاست رسید، همۀ ایمانداران با هم در یکجا جمع بودند‌. ۲ ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پر ساخت‌. ۳ در برابر چشم آنان زبانه‌هایی مانند زبانه‌های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت‌. ۴ همه از روح‌القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند‌. ۵ در آن زمان یهودیان خدا پرست از جمیع ملل زیر آسمان، در اورشلیم اقامت داشتند‌. ۶ وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند ۷ و در کمال تعجب اظهار داشتند: «مگر همۀ این کسانی که صحبت می‌کنند جلیلی نیستند؟ ۸ پس چطور است که همۀ ما فردأ فرد پیام آنان را به زبان خودمان می‌شنویم؟ ۹ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین‌النهرین و یهودیه و کپدوکیه و پنطوس و استان آسیا ۱۰ و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته‌اند، ۱۱ و اهالی کریت و عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان می‌شنویم‌‌.» ۱۲ همه حیران و سرگردان به یکدیگر می‌گفتند: «یعنی چه‌؟» ۱۳ اما بعضی مسخره کنان می‌گفتند: «اینها از شراب تازه مست شده‌اند‌‌.» ۱۴ اما پطرس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: «ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجّه کنید: بدانید و آگاه باشید که ۱۵ برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند زیرا تازه ساعت نه صبح است‌. ۱۶ بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: ۱۷ «خدا می‌فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد: از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید‌. ۱۸ آری، حتّی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد‌. ۱۹ و در آسمان شگفتی‌ها و بر روی زمین نشانه‌هایی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ‌. ۲۰ پیش از آمدن آن روز بزرگ و پر شکوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت ۲۱ و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت‌‌.»

منبع: کتاب اعمال رسولان باب ۲

دیدگاهتان را بنویسید