رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰
رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰

رومیان باب ۱۳ آیه ۱۰

۱۰↵ کسی‌که همسایهٔ خود را دوست دارد، به او بدی نمی‌کند. پس محبّت اجرای کامل تمام شریعت است.