ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳
ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳

ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳

۱۳↵ شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم قلب خواهان من بوده‌اید.