مرقس باب ۸ آیه ۳۴

image_pdfimage_print
مرقس باب ۸ آیه 34
مرقس باب ۸ آیه ۳۴

مرقس باب ۸ آیه ۳۴

۳۴↵ پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را نزد خود خواند و به ایشان فرمود: «اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده، صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید.