اول یوحنا باب ۴ آیه ۲۰

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴ آیه ۲۰
اول یوحنا باب ۴ آیه ۲۰

اول یوحنا باب ۴ آیه ۲۰

۲۰↵ اگر بگوییم: «من خدا را دوست دارم.» درحالی‌که از دیگری خود نفرت داریم، دروغگو هستیم، زیرا اگر کسانی را که می‌بینیم محبّت نمی‌کنیم، محال است خدایی را که ندیده‌ایم محبّت نماییم.