متی باب ۵ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
متی باب ۵ آیه ۱۶
متی باب ۵ آیه ۱۶

متی باب ۵ آیه ۱۶

۱۶↵ نور شما نیز باید همین‌طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.