متی باب ۵ آیه ۱۴

image_pdfimage_print
متی باب ۵ آیه ۱۴
متی باب ۵ آیه ۱۴

متی باب ۵ آیه ۱۴

۱۴↵ «شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را که بر کوهی بنا شده است، پنهان کرد.