لوقا باب ۶ آیه ۳۸

image_pdfimage_print
لوقا باب ۶ آیه ۳۸
لوقا باب ۶ آیه ۳۸

لوقا باب ۶ آیه ۳۸

۳۸↵ بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانهٔ درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه، عوض خواهید گرفت.»