افسسیان باب ۴ آیه ۱

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۱
افسسیان باب ۴ آیه ۱

افسسیان باب ۴ آیه ۱

۱↵ بنابراین، من که به‌خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می‌کنم، زندگی شما شایستهٔ مقامی باشد که به آن خوانده شده‌اید.