افسسیان باب ۴ آیه ۲

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۲
افسسیان باب ۴ آیه ۲

افسسیان باب ۴ آیه ۲

۲↵ همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبّت یکدیگر را تحمّل کنید.