افسسیان باب ۴ آیه ۳

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۳
افسسیان باب ۴ آیه ۳

افسسیان باب ۴ آیه ۳

۳↵ برای حفظ آن وحدتی که روح‌القدس به وجود می‌آورد و با رشته‌های صلح و صفا به هم پیوسته می‌شود، نهایت کوشش خود را بکنید.