کولسیان باب ۱ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۱ آیه ۱۶
کولسیان باب ۱ آیه ۱۶

کولسیان باب ۱ آیه ۱۶

۱۶↵ زیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند.