غلاطیان باب ۵ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۵ آیه ۱۶
غلاطیان باب ۵ آیه ۱۶

غلاطیان باب ۵ آیه ۱۶

۱۶↵ مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح‌القدس به سر ببرید به هیچ‌وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد.