رومیان باب ۸ آیه ۷

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۷
رومیان باب ۸ آیه ۷

رومیان باب ۸ آیه ۷

زیرا دلبستگی به امور نفسانی، دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی‌کند و در واقع نمی‌تواند اطاعت نماید.