رومیان باب ۸ آیه ۸

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۸
رومیان باب ۸ آیه ۸

رومیان باب ۸ آیه ۸

بنابراین انسانهای نفسانی نمی‌‌توانند خدا را خشنود سازند.