عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵

image_pdfimage_print
عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵
عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۵

 نگذارید عشق به پول، حاکم زندگی شما باشد بلکه به آنچه دارید قانع باشید؛ زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.»