دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۷

image_pdfimage_print
دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۷
دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۷

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۷

زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی‌سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبّت و خو‌یشتنداری پُر می‌کند.