ارمیا باب ۱۷ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
ارمیا باب ۱۷ آیه ۱۰
ارمیا باب ۱۷ آیه ۱۰

ارمیا باب ۱۷ آیه ۱۰

 من، خداوند، فکر و دل انسانها را تفحّص می‌کنم، و با هرکس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار می‌کنم.»