فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۳
فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۳

فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۳

 من به وسیلهٔ مسیح که مرا تقویت می‌کند، به انجام هر کاری قادر هستم.