امثال باب ۱۶ آیه ۳

image_pdfimage_print
امثال باب ۱۶ آیه 3
امثال باب ۱۶ آیه ۳

امثال باب ۱۶ آیه ۳

نقشه‌های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفّق خواهی شد.