ملاکی باب ۳ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
ملاکی باب ۳ آیه ۱۰
ملاکی باب ۳ آیه ۱۰

ملاکی باب ۳ آیه ۱۰

ده‌یک‌ها را به طور کامل به خانهٔ من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه‌های آسمان را می‌گشایم و شما را آن‌چنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید.