اول پطرس باب ۴ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۴ آیه ۱۶
اول پطرس باب ۴ آیه ۱۶

اول پطرس باب ۴ آیه ۱۶

امّا اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می‌‌بینید ناراحت نشوید، بلکه برای اینکه نام مسیح را برخود دارید، خدا را شکر کنید.