دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱

 به‌خاطر گناهان ما، خدا او را که مرتکب هیچ گناهی‌ نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیلهٔ او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم.