مزامیر باب ۱۴۳ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۴۳ آیه ۱۰
مزامیر باب ۱۴۳ آیه ۱۰

مزامیر باب ۱۴۳ آیه ۱۰

تو خدای من هستی، مرا تعلیم بده تا ارادهٔ تو را انجام دهم. روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید.