کولسیان باب ۱ آیه ۲۸

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۱ آیه ۲۸
کولسیان باب ۱ آیه ۲۸

کولسیان باب ۱ آیه ۲۸

ما مسیح را به همه می‌شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ‌ساخته، تعلیم می‌دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم.