امثال باب ۲ آیه ۸

image_pdfimage_print
امثال باب ۲ آیه ۸
امثال باب ۲ آیه ۸

امثال باب ۲ آیه ۸

او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار می‌کنند، محافظت ‌نموده و از کسانی‌که خود را وقف او نموده‌اند، حمایت می‌کند.