چرا این کلیسا را انتحاب کردم ؟

image_pdfimage_print
چرا این کلیسا را انتحاب کردم ؟
چرا این کلیسا را انتحاب کردم ؟

مقدمه: چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپُس رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر‌انسان کیست؟»آنان پاسخ دادند: «برخی می‌گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی دیگر می‌گویند الیاس، و عده‌ای نیز می‌گویند اِرِمیا یا یکی از پیامبران است.» عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من که هستم؟»شَمعون پِطرُس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!»

عیسی گفت: «خوشابه حال تو، ای شَمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. من نیز می‌گویم که تویی پِطرُس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می‌دهم. آنچه بر زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی، در آسمان گشوده خواهد شد.» آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ‌کس نگویند او مسیح است. (متی۱۳:۱۶-۱۹)

۱- کلیسا چیست؟

کلمه کلیسا از کلمه یونانی “اکلیسیا” که ۷۷ بار در عهد جدید آمده است استفاده شده است و به معنی اجتماع ایمانداران می باشد.

بنابران کلیسا آنجای است که

۱- ایمانداران باشند

۲- خدا باشد.

یعنی اگر  ایمانداران در جای جمع شوند که دعا و کلام خدا و حضور تائید کننده خدا نباشد آنجا کلیسا نیست.

وقتی ایمانداران در نام مسیح با هدف مشارکت با خدا و پرستش و دعا و شنیدن کلام خدا دور هم جمع می شوند خدا طبق وعده اش در میان آنها حاضر است . (متی ۱۸:۲۰) ما باید اینرا با ایمان بپذیریم نه اینکه احساس کنیم!

ما باید به حضور خدا و کلیسا با انتظار و هدف بیاییم (مزمور ۳۱:۲۴). زیرا اگر انتظار دریافت چیزی را نداشته باشیم چیزی را دریافت نخواهیم کرد (یعقوب ۴:۲).

کلیسا محلی است برای توبه گناهکاران (اعمال ۲:۳۷) ، برای شفای مریضان (اعمال ۳:۶) ، برای آزادی اسیران (اعمال ۵:۱۶) ، برای سیراب شدن و پرشدن تشنگان با روح القدس (اعمال ۴:۳۱)، برای هدایت  (اعمال ۱۶:۱۰) و رشد (اعمال ۹:۳۱) و تسلی ایمانداران (اول تسالونیکیان ۴:۱۸).

از تعاریفی که برای کلیسا وجود دارد من این تعریف را خیلی دوست دارم. ” کلیسا ادامه دهنده کار مسیح است”.

اگر ما غمگین و پریشان به کلیسا می آییم باید خوشحال و  با آرامش به خانه برویم. مسیح وعده داده است که آرامش خود را به ما می دهد (یوحنا ۱۴:۲۷).

خدای زنده می خواهد ما عوض شده همیشه از کلیسا بیرون برویم ، البته نه فقط تغییر احساساتمان بلکه تغییر زندگیمان! او خدای تغییر ناپذیر است  (عبرانیان ۱۳:۸) ولی می خواهد ما را تغییر دهد از جلال به جلال (دوم قرنتیان ۳:۱۸) ، از ایمان به ایمان (رومیان ۱:۱۷) و از قوت به قوت (مزمور ۸۴:۷).

خداوند در کلیسای خود حاضر است ، او در کلیسایش حضوری فعال دارد ، او از کلیسا بیگانه نیست ، او کلیسا را رها نکرده (هیچ کلیسای را- او به فکر کلیساهای ضعیف و در جفا و مخفی می باشد) چون او سر کلیسا و داماد کلیسا است.

۱-۱-شناخت کلیساچه اهمیتی دارد؟

اگر می خواهیم خدا را بشناسیم ، خدا خود را در عیسی مسیح مجسم کرده است و مسیح سر کلیسا است (افسسیان ۱:۲۲ و ۵:۲۳). پس شناخت کلیسا (بدن خدا) (اول قرنتیان ۱۲:۲۷) و دانستن جایگاه آن بر طبق کلام خدا مهم است.

وقتی می گوییم به کلیسا می روم باید بدانیم به حضور خدای زنده که در میان فرزندانش می خرامد می رویم(عبرانیان ۱۲:۲۲).

۱-۲-اعضای کلیسا چه کسانی هستند؟

اعضای کلیسا کسانی نیستند که مسیحی خوانده می شوند  یا حتی کسانی که خود را مسیحی می خوانند یا حتی کسانی که بطور مرتب کلیسا می آیند . حتی کسانی که دعای توبه را فقط زبانا گفته اند بلکه کسانی که بر طبق انجیل واقعا مسیحی می شوند.

عضو کلیسا کسی است که خدا را به عنوان پادشاه (مکاشفه ۱:۴) و منجی (یهودا ۲۵) و خداوند زندگیش انتخاب کرده و به ایمان کلیسا معتقد است و تولد تازه دارند.

۱-۳-ستون و بنیاد کلیسا چه کسی است؟

ستون کلیسا خود عیسی مسیح است (اول قرنتیان ۳:۱۱) و اعتقاد درست به او و کلامش  و اقرار به این ایمان. ستون کلیسا ایمان به محبت خدای پدر  ، کار نجات بخش منجی ما بر صلیب و حضور روح القدس در میان ایمانداران است.

تنها یک کلیسا وجود دارد زیرا که بدن و عروس و خدا یک هستند و این کلیسا مقدس ، جهانی  و بر پایه ایمان رسولان قرار دارد.

۲- رابطه مسیح با کلیسا چگونه است؟

۲-۱-کلیسا بدن مسیح در روی زمین است

مسیح سر کلیسا است . مسیحی که همه چیز به واسطه او آفریده شد (یوحنا ۱:۳) ، مسیحی که مثل ما انسان شد تا کلیسایش را درک کند ، بیماران را شفا داد، گناهکاران را پذیرفت ، بخشید و عوض کرد ، مسیحی که برای ما مصلوب شد خون گرانبهایش را ریخت  و کلیسای خود را خرید (اعمال ۲۰ :۲۸) و روز سوم قیام کرد  تا در میان کلیسایش حاضر باشد و به آسمان رفت بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و نامی تا برای کلیسایش شفاعت کند (عبرانیان ۷:۲۵) و سر کلیسایش باشد. همان خدای قادر مطلق امروز همان است و در کلیسایش و در بین ما همین الان حاضر است تا کار خاصی را در تک تک ما انجام دهد.

هدایت کننده ، محافظ ، برکت دهنده و وسعت دهنده و قوت دهنده کلیسا فقط عیسی مسیح است نه هیچ شخص و رهبر روحانی دیگری.

کلیسا بدون مسیح به سازمان و شرکت و محل تاتر و سخنرانی و … تبدیل می شود (چنانکه متاسفانه در خیلی جاها مشاهده می شود ) ولی با مسیح ، کلیسا خانه خداست و وسیله ای نیرومند در دستان خدا برای نجات دنیا و جلال نام خود.

مسیح به عنوان سر کلیسا از همه چیز بالاتر است (افسسیان ۱۸:۱-۲۳ ) او بالاتر از گناهان ما ، بالاتر از اسارتهای ما ، بالاتر از قدرتمندان دنیا ، بالاتر از ضعفهای ما ، بالاتر از مرضهای لا علاج ما می تواند کار کند . هر نامی در برابر مسیح و بدنش کلیسا به زانو می آیید. سرطان ، ترس ، مرگ ،نیروهای شرارت همه در برابر قوت مسیح به زانو در می آیند.

کدام سر است که برای بدنش فکر نکند ، مسیح در برابر ما بی تفاوت نیست او به فکر ماست(اول پطرس ۵:۷). او همه چیز را در مورد ما می داند او ما را به اسم در میان ۷ میلیارد انسان میشناسد (یوحنا ۱۰:۳). یوحنای زرین دهان می گوید :”اگر تنها من روی زمین بودم خدا برای نجات من هم اقدام می کرد ” . ما اعضای بدن اوییم. ما جزئی از اوییم. ما تحت کنترل  و زیر محافظت و محبت او قرار داریم. بیاید با این نگرش به خودمان نگاه کنیم.

کلام خدا می گوید اگر او با ماست کیست به ضد ما (رومیان ۸:۳۱). او با کلیسایش و با تک تک ما است. پس قوی شویم. خوشحال باشیم و در خداوند ترنم نمائیم. او مصلحت دلتان را می داند و بر طبق اراده اش به تو عطا می کند. (مزمور ۳۷:۴)

۲-۲-کلیسا عروس عیسی است

کلام خدا میگوید :” زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر‌که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد ” (یوحنا ۱۶:۳) خدا ما را انتخاب کرده ، ما را از گناهانمان نجات بخشیده ، به ما حیات جاودانی داده ، ما را فرزند خدا و وارثین خود گردانیده (رومیان ۸:۱۷) ، حقیقت خود را بر ما آشکار کرده ، به زندگی ما معنا بخشیده و پاکی ، محبت ، شادی و آرامش خود را به ما داده و بوسیله روح القدس در ما ساکن شده ، در ما کار می کند ، دعای ما را می شنود ، ما را محافظت و هدایت می کند و برکت میدهد.

وقتی سئوال می کنیم چرا ای خداوند این کارهای عجیب را برمن گناهکار شایسته جهنم کردی ؟ تنها یک جواب می دهد “چون تو را دوست دارم”.

مسیح عاشق ماست (کتاب غزل غزلها عشق خدا به کلیسا “عروسش” را نشان می دهد). مسیح عاشق کلیسا است .کسی که کسی را دوست دارد هر چه در توان دارد برای دوستش انجام می دهد. و خدا را شکر.هاله لویاه  برای این محبت عظیم این خدای قدیر.

هر عروسی لباس سفیدی دارد (مکاشفه ۲۱:۲) و مسیح لباس سفید عروسش را به بالاترین قیمت خرید . قیمت مرگ خودش! اوه چه محبت دیوانه کننده ای ! که انسان می خواهد از شادی برقصد! (دوم سموئیل ۶:۱۴)

آیا ما به  خودمان به عنوان نامزد و عروس مسیح می نگریم؟! خدا بر ما اینگونه می نگرد!

ما باید بپذیریم که اگر در مسیح هستیم و عضو کلیسا هستیم شخص معمولی نیستیم! شاید ثروت نداریم. شاید عالم نباشیم. شاید کسی ما را به حساب نیاورد ولی نزد مسیح عزیز هستیم.ما فرزندان خدا هستیم. کلیسا باید خود را با این اقتدار ببیند تا بر اساس این اقتدار بتواند خدمت کند.

۲-۳-کلیسا خانه دعا و تعلیم کلام است.

کلیسا قبل از هر چیزی جای دعا است . این تعریفی است که مسیح به ما یاد داد. (متی ۲۱:۱۳) کدام پسر است که با پدر و برادرش صحبت نکند ! کدام عروس است که با داماد و شوهرش وقت نداشته باشد ! کدام بدن است که از سرش مستقل کار کند! ما بوسیله دعا با خدا صحبت می کنیم و خدا بوسیله کلامش با ما صحبت می کند . کلیسا باید بر روی کلام خدا و تعالیم صحیح آن استوار باشد. هر سنتی و هر نبوتی (گرچند هر دو جای خود را دارند و باید محترم شمرده شوند) نباید ما را از مسیر کلام خدا دور کند.

متاسفانه امروز کلیساهای بسیاری بخاطر دوستی با گناه ، دولت و فرهنگ زمانه بیشتر می خواهند مردم را راضی کنند تا اراده خدا را انجام دهند.

زمان آن رسیده که ما کلیسا را به جایی برای دعا و تعلیم صحیح کلام خدا تبدیل بکنیم.

۳- کار کلیسا چیست؟

کار کلیسا را مسیح در ماموریت بزرگش تشریح کرد “دعوت دنیا به سوی خدا” و “خالی کردن جهنم و پر کردن بهشت”

دنیا و پری آن از آن خداوند است (مزمور ۲۴:۱) و ما باید آنچه را که شیطان دزدیده است به خدا برگردانیم.

ولی برای اینکار کلیسا احتیاج دارد که خود در جهت رسیدن به قامت پری مسیح رشد کند. ما ماموریت بزرگی داریم ولی این ماموریت تنها با زبانمان نیست بلکه با زندگیمان که بخشی از آن شهادت با زبان است.

ما اخبار خوشی برای دنیای گناه آلود و ناامید داریم ولی همین پیغام در صورت عدم توجه آنها بر ضد آنها داوری خواهد کرد. ما هم بوی خوش نجات و هم بوی مرگ هستیم (دوم قرنتیان ۲:۱۶)

مسیح به آسمان رفت و روح القدس را از نزد پدر فرستاد تا کلیسا کار او را با قوت و وسعت بیشتری ادامه دهد.

آیا به عنوان اعضای کلیسا تنها می خواهیم در برکات آن سهیم باشیم یا حاضریم در خدمات و زحمات و انکار نفس هم سهیم باشیم.(فیلیپیان ۱:۲۹)

۳-۱-کلیسا معبد روح القدس است.

نمی توان در مورد کلیسا صحبت کرد ولی در مورد روح القدس که با نزولش کلیسا متولد شد صحبت نکرد (اعمال باب ۲). در آن زمان که به پهلوی مسیح مصلوب نیزه ای زدند و آب و خون بیرون آمد آن سمبلی است از تولد کلیسا به خون موسسش مسیح و  با نهر روح القدس و تعمید آب. همانطور که حوا از پهلوی آدم بوجود آمد، کلیسا هم از پهلوی مسیح متولد شد و همانطور که آدم قبل از خلق حوا خوابید ، خداوندمان نیز ۳ روز در قبر ماند تا با قیامش کلیسا متولد گردد.

کلام خدا  در مورد کار مسیح برای کلیسایش می گوید :” هنگامی که به عرش برین صعود کرد، اسارت را به اسیری برد و عطایا به مردم داد ” (افسسیان ۸:۴) کار خدا نه فقط این است که ما را آزاد کند بلکه به ما عطایا و هدایای بدهند. عطایای روح القدس برای قشنگی در کلام خدا نیامده ، این عطایا برای فرشتگان نیست ، بلکه مال ماست.اگر کلیسای قرن اول نیاز داشت چقدر بیشتر ما امروز به آنها محتاجیم (رومیان ۵:۲۰). روح القدس کلیسا را مقدس می سازد . روح القدس کلیسا را قوت می بخشد. روح القدس کار کلیسا را موثر می سازد. کلام خدا می گوید : آنچه چشمان ما ندیده ، گوشهای ما نشنیده و به فکر ما نرسیده ، خدا برای ما تدارک دیده است. (اول قرنتیان ۲:۹) به عنوان عضو کلیسا خدا نمی خواهد تو ذلیل باشی  در کتاب ناحوم می گوید “اگرچه تو را ذلیل ساختم لیکن بار دیگر ذلیل نخواهی شد ” (۱:۱۲)و در کتاب یوئیل می گوید :”ضعیف بگوید قوی هستم” (۳:۱۰) پولس می گوید “قوت هر چیز را دارم در خداوندم عیسی مسیح که مرا تقویت می بخشد.” (فیلیپیان ۴:۱۳) . کلیسا جای تحقق وعده های خدا در زندگی ماست. کلیسا مردمک چشم خداست (تثنیه ۳۲: ۱۰ – مزامیر ۱۷: ۸ – زکریا ۲: ۸) اگر کسی شما و کلیسا را لمس کند مردمک چشم خدا را لمس کرده است ،کلیسا شادی خدا (نحمیا ۸:۱۰)،  زبان خدا (ارمیا ۱۵:۱۹)  ، دستان خدا و تنها وسیله ای خدا برای کار  در دنیا است. بنابرین او می خواهد کلیسایش مقتدر ، با حکمت ، مقدس و پر محبت باشد.

کلیسا ملتی برگزیده و کاهنانی هستند که پادشاهند (اول پطرس۹:۲) کلیسا مثل کاهن باید شفاعت کند(کاهن مثل پلی است که خدا را به حضور مردم و مردم را به حضور خدا می برد) و مثل نمک (متی ۵:۱۳) از فساد دنیا جلوگیری کند.

کلیسا مثل پادشاه قدرت دارد دستور بدهد البته نه بر خدا بلکه بر شریر و دنیای شریر و گناه، کلیسا قوت بر بستن و باز کردن دارد. (متی ۱۸:۱۸)

نتیجه:

زمان آن رسیده که کلیسا جایگاه خود را بداند و در این روزهای پایانی دنیا مهمترین خبر دنیا را به گوش و قلب مردم منتقل سازد. امروز اجازه دهیم خدا ما را محبت کند تا ما بتوانیم دنیا را محبت کنیم . امروز بگذاریم او ما را ببخشد تا ما بتوانیم دیگران را ببخشیم. امروز بگذاریم خدا ما را پاک سازد تا ما بتوانیم عروس شایسته او باشیم. امروز بگذار دست او همانطور که در جلسات رسولان جاری بود در ما جاری گردد بجهت دلیری برای موعظه کلام و انجام معجزات برای جلال او.(اعمال ۴) به ایمان بر وعده های خدا به حضور او برویم.

دعا کنیم.

-پاورقی-


مسیح آنچه خود انجام می داد (لوقا ۴:۱۸) به شاگردانش نیز همان را ماموریت داد (لوقا باب ۹ آیات ۱ و۲) و کلیسا هم همان را باید انجام دهد (مرقس باب ۱۶ آیات ۱۵- ۱۸)

متاسفانه امروزه ما مسیحیت را خیلی آسان کرده ایم و فکر می کنیم هر که را مجبور به دعای توبه بکنیم او نجات یافته است!مهم تغییر زندگی است نه تکرار یک دعای خاص. این تعلیم که یک شخص با تکرار طوطی وار یک دعا مسیحی می گردد تعلیمی انجیلی نیست!

تولد تازه :

تیطس ۳: ۵ نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگی ای که از روح القدس است؛

اول پطرس ۱: ۲۳ از آنرو که تولّد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.

اول پطرس ۱: ۳ سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به‌‌واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولدی تازه بخشید، برای امیدی زنده

۳عیسی در جواب او گفت: «آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی‌تواند دید.»

۵عیسی در جواب گفت: «آمین، آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. (یوحنا باب ۳)

برگرفته از اعتقادنامه نیقیه(به لاتین: Symbolum Nicaenum) (۳۲۵ میلادی)

مسیح ما را با خونش خرید:

اول قرنتیان ۶: ۲۰ زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید.

اول قرنتیان ۷: ۲۳ به قیمتی خریده شدید، غلام انسان نشوید.

اول پطرس ۱: ۱۸ زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرتِ باطلی که از پدران خود یافته اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا،

دوم پطرس ۲: ۱ لکن در میان قوم، انبیای کذبه نیز بودند، چنانکه در میان شما هم معلّمان کذبه خواهند بود که بدعتهای مهلک را خفیهً خواهند آورد و آن آقایی را که ایشان را خرید انکار خواهند نمود و هلاکت سریع را بر خود خواهند کشید؛

مکاشفه ۵: ۹ و سرودی جدید می سرایند و می گویند:«مستحقّ گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شده ای و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی

مکاشفه ۱۴: ۳ و در حضور تخت و چهار حیوان و پیران، سرودی جدید می سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد، جز آن صد و چهل و چهار هزار که از جهان خریده شده بودند.

مکاشفه ۱۴: ۴ اینانند آنانی که با زنان آلوده نشدند، زیرا که باکره هستند؛ و آنانند که برّه را هر کجا می رود متابعت می کنند و از میان مردم خریده شده اند تا نوبر برای خدا و برّه باشند.

تمام آن زانوهای که در این جهان با اراده خودشان در مقابل مسیح خم نشوند ، در آن جهان خم خواهد شد ولی افسوس که دیگر دیر است. (رومیان ۱۴:۱۱) پس تا فرصت داریم توبه کنیم و به مسیح ایمان بیاوریم.

John Chrysostom اسقف قسطنطنیه و از پدران مهم کلیسای اولیه (۳۴۹-۴۰۵)

سنت (tradition) : سنت رسولان یعنی انجیلی را که ایشان موعظه می‌کردند و به نسل‌های بعدی منتقل شده است‌ . سنت هیچگاه به معنی رسوم و قواعد انسانی نبود. سنت می‌تواند کلیسا را از تعابیر و تفاسیر غریب و منحرف محفوظ دارد. به این ترتیب‌، سنت در حکم منبع جدیدی برای مکاشفه نبود، بلکه وسیله‌ای بود تا کلیسا را نسبت به مکاشفه کتاب‌مقدس امین نگاه دارد.

(منبع : سایت کلمه)

بیشتر بخوانید :

اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

About محمد حسین حیدری - mohammad hossein heidari

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by محمد حسین حیدری - mohammad hossein heidari →

دیدگاهتان را بنویسید