دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶
دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶

دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶

بنابراین، امید خود را از دست نمی‌‌دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، وجود باطنی ما روزبه‌روز تازه‌تر می‌گردد.