بررسی اسامی خدا قسمت ششم

image_pdfimage_print

بررسی اسامی خداوند قسمت اول

یهوه راه – خداوند شبان من است

این ششمین طریقی است که خدا خود را آشکار نموده است. چون خدا آرامش خود را به ما پیشنهاد می‌کند، آیۀ ۱ از مزمور بیست و سوم با معنی عمیق‌تری جلوه‌گر می‌شود. در این آیه خداوند بصورت شبان یا چوپان معرفی شده است. خدا کسانی را که دوستش دارند و او را خدمت می‌کنند گوسفندان مرتع خود می‌خواند. ما ایمان‌دارانِ به مسیح، گوسفندانِ خدا هستیم. شبان نیکو، عیسی مسیح است که گلۀ خودش را رهبری می‌کند و هر یک از گوسفندان را بنام می‌خواند. خدا من و شما را که به مسیح ایمان آورده‌ایم شخصاً می‌شناسد.
منبع: کتاب “تعالیم اساسی کتاب مقدس”

دیدگاهتان را بنویسید