عیسی ، پسر داود

عیسی ، پسر داود
عیسی ، پسر داود

در انجیل لوقا ۱: ۳۲، جبرئیل به مریم می گوید که او مادر عیسی خواهد بود و درباره این مولود به او می گوید که ” خدا به او تخت پدرش داود را خواهد داد “. همچنین در عهد جدید می خوانیم که بارها عیسی به عنوان پسر داودخوانده شده است. در زیر برخی از این آیات را از انجیل متی مطالعه خواهیم کرد:

متی ۹: ۲۷ 
” درحالی که عیسی از آنجا می گذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند ای پسر داوود، به ما رحم کن “

متی ۱۲: ۲۳ 
” مردم همه تعجّب کرده می گفتند: آیا این فرزند داوود نیست؟ “

متی ۱۵: ۲۲
” یک زن کنعانی که اهل آنجا بود، پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت: «ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن، دخترم سخت گرفتار دیو شده است.» “

متی ۲۰: ۳۰
” در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از آنجا می گذرد فریاد زده گفتند: «ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن.» “

متی ۲۱: ۹
” آنگاه جمعیّتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند: «سپاس باد بر پسر داوود! “

چیزی که فرشته به مریم گفت ( که خدا به عیسی تخت پدرش داود را خواهد بخشید ) دو معنا را می رساند:

۱٫ اینکه عیسی از نسل داود بود. یعنی داود پدر او بود.

۲٫ اینکه او قانوناً مستحق تخت داود بود. یعنی او به لحاظ قانونی جانشین تخت داود بود.

اثبات اینکه عیسی این دو ویژگی را داشته، در دو نسب نامه او، یکی در متی ۱: ۱-۱۷ و دیگری در لوقا ۳: ۲۳-۳۸ ذکر شده است. اولین نسب نامه بر مبنای نسل پدری عیسی از دید جامعه یعنی یوسف، همسر مریم تنظیم شده است (از دید جامعه آن زمان یوسف پدر قانونی عیسی در نظر گرفته می شد) که این شجره نامه نشان می دهد عیسی مستقیماً به شجره نامه پادشاهی داود متصل است. به همین دلیل از دید قانون، عیسی حق نشستن بر تخت سلطنت داود را داشت. اما این دلیل کافی نبود. عیسی می بایست مستقیماً به نسل داود وصل باشد. منظور از مستقیماً وصل بودن به نسل داود از سمت مادری است. در همین راستا هم شجره نامه عیسی که در لوقا ۳: ۲۳-۳۸ آمده، نشان می دهد که مریم مستقیماً از نسل و طایفه داود بود. پس عیسی هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ فیزیکی از خاندان و وارث تخت داود بود.

مطمئناً هیچ یک از اینها اتفاقی نیست. بلکه برعکس اینها مشخصه های مسیح موعود است. زیرا در عهد عتیق وعده داده شده که مسیح موعود از خاندان ابراهیم ( پیدایش ۲۱: ۱۲، غلاطیان ۳: ۱۶ را مطالعه کنید) و داود ( مزامیر ۱۳۲: ۱۱ و اعمال ۲: ۲۹-۳۰ را بخوانید ) خواهد بود که عیسی هر دو این ویژگی ها را داشت. متی ۱:۱ این حقیقت را مستقیماً بیان می کند:

متی ۱:۱ 
” شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم “

بنابراین نسب نامه های عیسی مسیح تأییداتی هستند بر اینکه عیسی همان مسیح موعود، پسر داود و پسر ابراهیم است. خدا نه تنها در او وعده هایش به ابراهیم و داود را تحقق بخشید ( پیدایش ۲۱: ۱۲، مزمور ۱۳۲: ۱۱) بلکه همچنین وعده خود به بشریت (پیدایش ۳: ۱۵) را عملی کرد. وعده به انسان هایی که منتظر مسیح بودند تا بیاید و آنها را از عواقب سقوط از حضور خدا نجات دهد.

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید