نقشه خداوند

سری دوم سوالات مهم برای نوکیشان مسیحی

خداوند برای زندگی ما نقشه هایی دارد.گاهی ما نقشه های او را درک نمی کنیم .تنها کاری که باید کرد به او اطمینان کنیم و اجازه بدیم خداوند در زندگی ما عمل کند. ایمان داشته باشید و به خدا اعتماد کنید.
برای کار خداوند صبر داشته باشید و جلوتر از خدا راه نروید.
او زمانهایش و فکرهایش هیچ شباهتی به افکار و کارها و زمانهای ما ندارد
هیچوقت فکرهای خود را به حساب خدا نگذارید ، مگر اینکه از تایید آن اطمینان حاصل کنید

همیشه لزوماً کار و یا تصمیم و یا رابطه ای که شما را راضی میکند دلیل موافقت و رضایت خداوند میتواند نباشد
باید در دعا و زمان و مشورت با خادمین خداوند قرار بگیرید تا با مطابقت کلام و تعالیم خداوند از اراده و نقشه و رضایت خداوند در قسمتهای مختلف زندگی روحانی و دنیایی خود اطمینان حاصل نمایید و در هدایت روح خدا، از یک زندگی پیروزمندانه مسیحی برخوردار باشید..
اگه به تو احترام گذاشتند به آنها احترام بگذار! :
اگه به تو احترام نگذاشتند باز به آنها احترام بگذار!
تو، عمل باش، نه عکس العمل!
اجازه نده عملکرد دیگران از ادب تو چیزى کم کند، چون تو نماینده ى وجود خودت هستى نه دیگران..
صلح و سلامتی خداوند باشما باشد :

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

پاسخ دهید