متی باب ۵ آیه ۴۴

image_pdfimage_print
متی باب ۵ آیه ۴۴
متی باب ۵ آیه ۴۴

متی باب ۵ آیه ۴۴

امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی‌که به شما آزار می‌رسانند دعا کنید.