داعش با انتشار خبری در خبرگزاری “اعماق” وابسته به این گروه اسلامی، مسئولیت حمله مسلحانه دیروز به کلیسای قبطی «مارمینا» در شهر حلوان واقع در جنوب قاهره، پایتخت مصر که تعداد زیادی کشته و زخمی برجا گذاشت را بر عهده گرفت. گفتنی است کلیسای قبطی «مارمینا» در شهر حلوان در جنوب قاهره پایتخت مصر دیروز جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ مورد حمله تروریستی قرار گرفت. وزارت بهداشت مصر نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در اثر این حمله تروریستی ۱۰ نفر از جمله یک مهاجم کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

داعش با انتشار خبری در خبرگزاری “اعماق” وابسته به این گروه اسلامی، مسئولیت حمله مسلحانه دیروز به کلیسای قبطی «مارمینا» در شهر حلوان واقع در جنوب قاهره، پایتخت مصر که تعداد زیادی کشته و زخمی برجا گذاشت را بر عهده گرفت. گفتنی است کلیسای قبطی «مارمینا» در شهر حلوان در جنوب قاهره پایتخت مصر دیروز جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ مورد حمله تروریستی قرار گرفت. وزارت بهداشت مصر نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در اثر این حمله تروریستی ۱۰ نفر از جمله یک مهاجم کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

داعش با انتشار خبری در خبرگزاری “اعماق” وابسته به این گروه اسلامی، مسئولیت حمله مسلحانه دیروز به کلیسای قبطی «مارمینا» در شهر حلوان واقع در جنوب قاهره، پایتخت مصر که تعداد زیادی کشته و زخمی برجا گذاشت را بر عهده گرفت.

گفتنی است کلیسای قبطی «مارمینا» در شهر حلوان در جنوب قاهره پایتخت مصر دیروز جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ مورد حمله تروریستی قرار گرفت.

وزارت بهداشت مصر نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در اثر این حمله تروریستی ۱۰ نفر از جمله یک مهاجم کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

About منبع : محبت نیوز

View all posts by منبع : محبت نیوز →