مفهوم این آیه چیست ؟

مزمور ۲۳
اطمینان شخص مؤمن

تدارک دیدن
چون خداوند شبان من است به چیزی احتیاج ندارم. در چمنزارها مرا می‌خواباند و به کنار چشمه‌های آب زلال و گوارا هدایتم می‌کند. سلامتی از دست رفته‌ام را به من بازگردانید. مرا در انجام کارهایی که موجب احترام او می‌شوند کمک می‌نماید.

هدایت نمودن
حتی هنگام عبور از دره تاریک مرگ هراسان نخواهم شد، زیرا تو در کنار من هستی. در طول راه حافظ و هادی من می‌باشی.

مشارکت داشتن
در حضور دشمنانم برای من خوراک لذیذ فراهم می‌کنی. مرا چون مهمان خود می‌پذیری؛ در برکات فراوان غرق می‌شوم! در طول عمرم نیکویی و لطف بی‌انتهای تو شامل حالم خواهد بود و پس از این زندگی زودگذر تا ابد در خانه تو خواهم زیست.

آمین آمین آمین

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پاسخ دهید