مفهوم این آیه چیست ؟

زیرا اگر به سوی خداوند بازگشت نمایید، برادران و پسران شما به نظر آنانی که ایشان را به اسیری برده‌اند، التفات خواهند یافت و به این زمین مراجعت خواهند نمود، زیرا که یهُوَه خدای شما مهربان و رحیم است و اگر به سوی او بازگشت نمایید روی خود را از شما بر نخواهد گردانید.» دوم تواریخ باب ۳۰ آیه ۹

مفهوم این آیه
بیشتر مردم مبشرینی را که آنها را دعوت به سوی مسیح می‌کنند، گردن خویش را سخت ساخته و ایمانداران را ریشخند می‌کنند. باری تعداد کمی متواضع شده و توبه کرده و به مسیح ایمان می‌اورند. اما اگر بسوی خداوند بازگشت نماییم، او امین است که بواسطه خون عیسای مسیح، ما را از اسارت گناهان رهایی داده و اجازه دهد تا در حضور او بایستیم.
او فرزندان خود را بواسطه فیض و محبت عظیم خود هرگز ترک نخواهد کرد، آیا وعده‌ای بهتر از این هم وجود دارد. اگر از گناهان خود توبه کنیم، آنوقت خداوند ما را رد نخواهد کرد و یا عهد خود با ما را نخواهد شکست؛ او وعده های خود را فراموش نخواهد کرد. اما توبه کردن، شرط دریافت رحمت خداوند است. خداوند، خدای ما مهربان و بخشنده است و روی خود را از ما بر نخواهد گرداند اگر بسوی او بازگشت کنیم.
منبع: رازگاه

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پاسخ دهید