مدرسه «ارامنه اهواز» زیر سایه بی توجهی مسئولان تبدیل به متروکه شد

مدرسه «ارامنه اهواز» زیر سایه بی توجهی مسئولان تبدیل به متروکه شد

مدرسه «ارامنه اهواز» زیر سایه بی توجهی مسئولان تبدیل به متروکه شد

About منبع : محبت نیوز

View all posts by منبع : محبت نیوز →