به رؤیای خود ایمان داشته باش

image_pdfimage_print

آیا شما هم برای آینده تان دید و رویایی از خدا دریافت کرده اید؟
آیا حملات و مشکلات زیادی در مقابلتان وجود دارند؟
آیا دیگران آن را قبول ندارند؟

تو خودت چطور؟

آیا به رویای خود ایمان داری؟

اگر این دید و رویا از خدا باشد. خسته خاطر نشو و به رویای خود ایمان داشته باش چون هیچ احدی و قدرتی نمی تواند آن را خنثی کند.

حبقوق ۲: ۱ ”
زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می شتابد و دروغ نمی گوید. اگر چه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود ”

رویایی که از خدا باشد ارزش زیادی دارد. مانند مرواریدی است که آن را با مواظبت فراوان می بایست در گنجینه قلب خود نگهداری کرد.

زمانی که ابراهیم رویایی را از خدا دریافت نمود ” از ذریت تو، جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت ” هر چند او هنوز بچه ای نداشت اما برای او این رویا خیلی جدی بود و حتی با بی صبری خود باعث شد که او و سارا با روش اشتباه بچه دار بشوند و اسماعیل بدنیا بیاید.
ولی او به رویای خود ایمان داشت و آن را جدی گرفت و بالاخره بچه دار شدند.
ابراهیم وعده دهنده را امین دانست.
حتی زمانی که خدا از ابراهیم خواست که پسرش اسحاق را قربانی کند.

کلام خدا (عبرانیان ۱۱: ۱۹) می فرماید
که ” ابراهیم خاطرجمع بود که خدا قادر است اسحاق را حتّی پس از مرگ زنده گرداند.
به عبارت دیگر او را به صورت نمونه‌ای از مردگان بازیافت.”

مشکلات و حملات نشان می دهند که رویای تو هم، ارزش دارد و هم، زنده است.
زمانی که خدا به ما رویایی می بخشد، اولین هدف آن تعلیم، اصلاح و هدایت خود ما می باشد.

اگر بدقت به زندگی یوسف بنگریم، به وضوح خواهیم دید که او مرد رویا بود.
حتی برادرانش این را تصدیق کردند ” اینک این صاحب خوابها می آید ” پیدایش۳۷: ۱۹

حتی خواستند که او را بکشند. در آخر می خوانیم که او را به اسماعیلیان به بیست پاره نقره فروختند اما رویایی را که در یوسف بود و به او امید می بخشید هرگز نتوانستند از بین ببرند. چون خدا عطا کننده و پشتیبان این رویاها بود.

بقول نویسنده برجسته مسیحی “باب گس”
خیلی مشکل است که رویای خود را زنده نگاه داری در حالیکه دیگران می خواهند آن را نابود کنند و از بین ببرند،
اما زمانی که رویای تو از خدا باشد حتی اگر تو نتوانی آن را نگاه داری، آن رویا تو را نگاه خواهد داشت.

بعد از ۲۳ سال، خوابِ یوسف به وقوع پیوست و باعث نجات قوم و خانواده او شد چون، یوسف به رویای خود ایمان داشت
رویا باعث می شود تا ما هلاک نشویم و به اراده خالق خود پیش برویم
کلام خدا می فرماید ” جایی که رویا نیست قوم گردنکش می شوند…” امثال ۲۹: ۱۸

داشتن رویا، ما را روی ریل نگه میدارد.

داشتن رویا تو را از سرگردانی بیرون می آورد. تنها کاری که باید انجام بدهی این است که: به عطا کننده رویا اعتماد کنی و به رویای خود ایمان داشته باشی و با صبر منتظر به کمال رسیدن آن بمانی.

منبع کلیسای هفت

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →