ملاک محبت برای یک مسیحی چیست؟ قسمت اول

image_pdfimage_print

کتاب مقدس مثل جواب هر سئوالی، جواب این سئوال را نیز به ما می دهد.
کتاب مقدس کتاب محبت نامیده می شود.
چون در آن خدا ما را محبت می نماید.
کلام خدا می گوید”او جهان را آنقدر محبت نمود که فرزندش را داد تا جهان را نجات دهد” (یوحنا ۳:۱۶)
خدا محبتش را در عمل مرگ مسیح ثابت کرد (رومیان ۵:۸)
ما هم خوانده شده ایم که خدا و انسانها را محبت کنیم.
دنیا می گوید: Love is god اما مسیحیت می گوید
God is love .خیلی جالب است که مسیح بزرگترین حکم اول و بزرگترین حکم دوم را به محبت اختصاص داد و آنها را مثلا به ایمان، تقدس و دانش مربوط نساخت!

حکم اول” محبت به خدا با تمام جان و فکر و دل و قوت “حکم دوم”محبت به دیگران به اندازه خودمان.”
و مسیح گفت بزرگتر از ایندو چیزی نیست.
محبت تکمیل شریعت است. محبت مهمترین نیاز مردم دنیا می باشد.
محبت ملاک زندگی مسیحی است و محبت داشته باش و هر کاری می خواهی بکن.
چون با محبت ما دیگر قوانین خدا را هم احترام و اطاعت خواهیم نمود.

۱- محبت و عطای زبانها:

” اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم، ولی محبت نداشته باشم، زنگی پرصدا و سنجی پرهیاهو بیش نیستم. ”
اگر ما عطای زبانها (به زبان فرشتگان و یا زبان ناآموخته) را داشته باشیم و یا فن سخن وری عالی داشته باشیم ولی بدون محبت تنها سر و صدا راه انداخته ایم.
بدون محبت (به خدا و انسانها) این عطا باعث برکت نمی گردد و حتی باعث لغزش خواهد بود. بدون محبت این عطایا خدا را جلال نمی دهد.
خیلی جالب است که بدانید نه موسی، نه پولس و نه پطرس سخنوران خوبی نبودند ولی چون محبت داشتند باعث نجات مردم و جلال نام خداوند گشتند. به تمام کسانی که فکر می کنند چون عطای زبانها را دارند بنابرین روحانی تر از خواهران و برادران خود هستند، می گویم که ملاک خدا برای روحانیت محبت و تشبه به مسیح است نه عطایا. اگرچه عطایا نیز جای خود را در برنامه خدا دارند.

۲- محبت و علم، ایمان و نبوت:

” اگر قدرت نبوّت داشته باشم و بتوانم جملۀ اسرار و معارف را درک کنم، و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوهها را جا‌به‌جا کنم، امّا محبت نداشته باشم، هیچم. ”
ببینید محبت چقدر بزرگ است که این عطایای عالی و آسمانی بدون محبت هیچ هستند. نبوت به این معنا است که خدا با شخصی صحبت می کند، امروزه نبوت به معنای آوردن پیامی نو که در کتاب مقدس آشکار نشده نمی تواند باشد، چون زمان چنین نبوتهایی تمام شده است. ولی امروز نبوت می تواند بصورت تشویق و بنا و نصیحت ایمانداران باشد. عطای علم کسانی دارند که چیزهای مخفی از دیگران را خدا به آنها مکشوف کرده است و عطای عالی ایمان که می تواند غیر ممکنها را ممکن سازد ولی همه اینها بدون محبت هیچند.
امروز دنیا واعظینی خوب، قهرمانان ایمان و شفا دهندگان زیادی دارد ولی نیاز امروز افراد دنیا محبت شدن است. ما مخالف عطایا نیستیم، ولی می خواهیم اهمیت محبت را بدانیم و عطایایمان را با محبت بکار ببریم، چون در غیر اینصورت حتی می تواند مضر و باعث جدایی و تفرقه کلیساها گردد.
شاید بپرسید آیا خدا چنین عطایای عظیمی را به کسی که محبت ندارد می دهد؟
به نظر من “نه ” نمی دهد.
ولی باید مواظب بود که بعداز داشتن این عطایا محبت خود را از دست ندهیم. ما باید در محبت رشد کنیم تا به حد محبت عیسی برسیم.
#آمین

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →