مزامیر باب ۴۶ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۴۶ آیه ۱۰
مزامیر باب ۴۶ آیه ۱۰

مزامیر باب ۴۶  آیه ۱۰

از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم، و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال می‌باشم.