یهوه صبایوت که از نامهای خدا است یعنی چه؟

image_pdfimage_print

یهوه صبایوت که از نامهای خدا است یعنی چه؟

انتقام را به خدا واگذار کنید

لغت فوق به معنای خداوند لشکرها می‌باشد.

یهوه صبایوت به معنی خدای سپاه، نیروهای رزمی و لشکرها می‌باشد. این واژه به مفهوم اقتدار بر تمام لشکرهای زمینی و آسمانی، و به مفهوم پادشاه تمام نیروهای آسمان و زمین است. صبایوت برای اولین بار در کتاب سموئیل باب یک دیده می‌شود.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه صبایوت به همان شکل و یا «خدای لشکرها» ترجمه شده است. یهوه صبایوت یا اِلوهیم صبایوت بیش از دویست و هشتاد و پنج بار در عهد قدیم تکرار شده و بیشتر در کتاب ارمیا و اشعیا به چشم می‌خورد.