مفهوم این آیه چیست ؟

مفهوم این آیه چیست ؟

بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما

 

متبارک باد خداوند کوه رحمت عجیب خود را در شهر حصین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شده‌ام. لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا شنیدی. مزمور باب ۳۱ آیه ۲۱ و ۲۲

مفهوم این آیه
امید و انتظار ما بر خود ما نیست، بر برکات ما نیست، بر ایمان ما نیست؛ امید و انتظار ما تنها بر خداوند است. او پایه و اساس امید ماست. ما نمی‌توانیم دقیقا بفهمیم که چه اتفاقی در زندگی ما رخ می‌دهد، اما ما می‌توانیم بفهمیم که تمامی اینها برای خیریت ماست.
قلب خداوند همواره برای فرزندانش می‌طپد و او وفادارانه ایشان را در دستان پر محبت خود می‌پوشاند. او رحمت خود را بدون وقفه و هر روزه به آنها نشان می‌دهد. چه کسی می‌تواند چنین محبت عظیمی را درک کند؟ این محبت عظیم به آنانی که توکل و ایمان خود را بر او قرار داده اند قوت می‌بخشد. پس بیاییم نام او را تا ابد برافرازیم.
منبع: رازگاه