محبت به دشمنان!

image_pdfimage_print

امّا من به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن‌کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید:متی ۵ آیه ۴۴

دعا برای دشمنان یکی از عمیقترین راههای محبت کردن است، زیرا که نشان میدهد که شما واقعاً می خواهید که یک اتفاق خوب برایشان بیفتد. ممکن است شما کارهای نیکی برای دشمنانتان، بدون اینکه تمایلی در اینکه کارها بر وقف مرادشان پیش بروند، انجام دهید، ولی دعا برای آنها یعنی حضور خداوند، که از قلب شما واقف است و دعا یعنی ارتباط برقرار کردن با خداوند از جانب آنها.

دعا ممکن است برای تغییر و یا توبه آنها باشد و یا برای بیداری و آگاهی از اینکه در قلبشان دشمنی و کنیه دارند. ممکن است دعا برای این باشد که از سقوط در گناه متوقف شوند، حتی اگر اینکار از طریق یک بیماری و یا فاجعه برای آنها اتفّاق بیفتد. امّا دعایی که عیسی مسیح در نظر دارد، همواره برای خوبی آنهاست.

این است کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد: ” پدر آنها را ببخش زیرا که نمی دانند چه می کنند” لوقا باب ۲۳ آیه ۳۴

و کاری که استیفان هنگام سنگسار شدن انجام داد:  ” پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر اینها مگیر. این را گفت و خوابید” اعمال باب ۷ آیه ۶۰

عیسی مسیح ما را می خواند نه فقط برای ابنکه کارهای نبک برای دشمنانمان انجام دهیم، مانند سلام کردن و خوش آمد به آنها و یا کمک کردن در رفع احتیاجاتشان (متی ۴۷:۵)، او همچنبن ما را می خواند تا طالب بهترینها برایشان باشیم و ابن مطالبات را در دعا بطلبیم، حتی اگر دشمن ما در آن حوالی نباشد. قلبهای ما خواهان نجات آنها و حضور آنها همراه با ما در ملکوت آسمان و خوشبختی ابدی آنها باشد. باشدکه خداوند این فیض را به ما، مانند شاگردش پولس رسول که برای یهودیانی که بسیاری از آنها زندگیش را بسیار سخت و دشوار کرده بودند، دعا می کرد، عطا کند.

ای برادران خوشی دل من و دعای من نزد خدا بجهت اسرائیل برای نجات ایشان استرومیان باب ۱۰ آیه ۱.

جان پایپر ( John Piper)

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →