مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

مفهوم این آیه چیست ؟

خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است؛ از که هراسان شوم؟
مزمور ۲۷ آیه ۱

مفهوم این آیه
اطمینان ما بر خداوند است؛ خداوند حقیقت ما، الهام ما، راهنمای ما، و زندگی ماست؛ خداوند همچنین مددکار و خدای نجات ما نیز هست، یعنی رهاننده ماست. خداوند ملجای ما نیز هست، جایی که ما می‌توانیم به آن پناه برده و ایمن باشیم.
هنگامیکه دشمنان ما در این دنیا دست به حمله می‌زنند، ما چشمان خود را نه بر آنها بلکه بر خداوند می‌دوزیم. پس بیاییم به وضعیتهای دشوار خود نگاه نکنیم بلکه بیشتر نگاه خود را به خداوند بدوزیم که مشکلات ما در تحت تسلط و در دست اوست؛ خدایی که ملجا و نجات دهنده ماست. خداوند پناهگاهی برای ایام طوفانی است، و ما با چنین حافظ و نگهدارنده‌ای نیازی نداریم که از کسی بترسیم!
منبع: رازگاه