چگونه میتوان رابطۀ صحیحی با خدا داشت؟

چگونه میتوان رابطۀ صحیحی با خدا داشت؟

چگونه میتوان رابطۀ صحیحی با خدا داشت؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →