مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

مفهوم این آیه چیست ؟

بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما

هر که ‌غالب آید، او را در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل می‌شود و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت. مکاشفه باب ۳ آیه ۱۲

مفهوم این آیه
هر که بر شیطان غلبه کند در هیکل آسمانی خدا ستونی خواهد شد، در هیکلی که هرگز نابود نخواهد شد. خدا و مسیح خودشان این هیکل هستند. بنابراین، کسانی که غالب شوند برای همیشه با خدا و مسیح ساکن خواهند بود. نام خدا بر آنها نوشته خواهد شد یعنی آنها قوم خود خدا خواهند بود.
نام شهر خدا اورشلیم جدید نیز بر ایشان نوشته خواهد شد؛ یعنی آنها شهروند ملکوت خدا خواهند بود و مسیح خودش نام جدید خود را بر آنها خواهد نوشت زیرا کسانی که غالب شوند متعلق به مسیح خواهند بود. آنها برادران او و هم ارث با وی هستند، بنابراین این شایستگی را دارند که نام او را دریافت کنند.
منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →