رفتن به بهشت – من چطور می توانم از سرنوشت ابدیم اطمینان حاصل کنم؟

image_pdfimage_print
رفتن به بهشت – من چطور می توانم از سرنوشت ابدیم اطمینان حاصل کنم؟رفتن به بهشت – من چطور می توانم از سرنوشت ابدیم اطمینان حاصل کنم؟
رفتن به بهشت – من چطور می توانم از سرنوشت ابدیم اطمینان حاصل کنم؟
جواب: قبول کنید که ممکن است آن روزیکه هر یک از ما به ابدیت قدم می گذاریم بسیار نزدیکتر از آن باشد که فکر می کنیم. و برای آماده شدن برای آن لحظه، باید این حقیقت را بدانیم که همه به بهشت نخواهند رفت. پس چگونه مطمئن شویم که حتما به بهشت خواهیم رفت؟ در حدود ۲۰۰۰ سال پیش پطرس و یوحنای رسول، انجیل عیسی مسیح را برای جمعیت زیادی در اورشلیم موعظه می کردند. آنوقت بود که پطرس جمله عمیقی و پرمعنایی بیان کرد که طنین آن حتی در دنیای پُست مدرن امروز هم پیچیده است: “غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد! چون در زیر این آسمان، نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند” (اعمال رسولان فصل ۴ آیه ۱۲).

امروز هم مثل آن زمان این اعتراف پطرس در اعمال رسولان فصل ۴ آیه ۱۲ از نظر سیاسی صحیح نیست. امروزه، گفتن اینکه “همه به بهشت خواهند رفت” و یا “همه مسیرها به بهشت ختم می شوند” بسیار رایج و متداول است. خیلی ها فکر می کنند می توانند بهشت را بدون مسیح داشته باشند. آنها شکوه و جلال را می خواهند، اما نمی خواهند به صلیب فکر کنند و بیشتر از آن نمی خواهند درمورد کسی فکر کنند که بخاطر گناه آنها بر روی صلیب جان خود را فدا کرد. خیلی ها نمی خواهند عیسی را بعنوان تنها راه رسیدن به بهشت قبول کنند و سعی می کنند راه دیگری پیدا کنند. اما عیسی مسیح خودش به ما هشدار می دهد که راه دیگری وجود ندارد و نتیجه قبول نکردن آن، زندگی ابدی در جهنم است. او بروشنی به ما می گوید: “خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می‌دهد و زندگی جاوید نصیبشان می‌سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، هرگز بحضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد” (یوحنا فصل ۳ آیه ۳۶).ایمان به مسیح کلید رفتن به بهشت است.

بعضی ها می گویند که خدا باید خیلی تنگ نظر باشد که برای بهشت تنها یک راه قرار داده است. اما رو راست باید گفت که با توجه به نافرمانی انسان از خدا ، این بسیار گشاده دستی خداست که اصلا راهی به بهشت مهیا کرده است. ما سزاوار داوری و محکوم شدن هستیم و در عوض او تنها پسرش را می فرستد تا برای گناهان ما بمیرد و به این ترتیب به ما فرصت فرار و نجات از این محاکمه را می دهد. تنگ نظری و یا گشاده بینی، بهرحال این مطلب حقیقت است و خبر خوب اینست که مسیح مرد و دوباره زنده شد و کسانی به بهشت خواهند رفت که این پیام انجیل را با ایمان قلبی پذیرفته اند.

خیلی از مردم امروزه انجیل تعدیل شده خودشان را قبول دارند که در آن نیازی به توبه نیست. آنها می خواهند به خدایی مهربان ایمان داشته باشند که قضاوت نمی کند و توبه و تغییر روش زندگی را نمی طلبد. آنها دلایلی برای خود و دیگران می آورند مانند اینکه: “من به عیسی مسیح ایمان دارم، اما خدای من محکوم نمی کند. خدای من کسی را به جهنم نمی فرستد.” اما عیسی مسیح بیشتر از بهشت درباره جهنم صحبت کرده است و خودش را نجات دهنده ای معرفی کرد که تنها راه رسیدن به بهشت می باشد.” راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله‌‌ء من.”(یوحنا فصل ۱۴ آیه ۶ )

این سوال کماکان باقی می ماند که چه کسی واقعا وارد ملکوت خدا می شود؟ من چطور می توانم اطمینان حاصل کنم که به بهشت خواهم رفت؟ کتاب مقدس تفاوت روشنی بین آنهایی که زندگی ابدی دارند و آنانیکه ندارند، بیان کرده است. “پس روشن است که هر کس مسیح را دارد، به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد، از این حیات بی بهره می ماند” (اول یوحنا فصل ۵ آیه ۱۲). همه چیز در نهایت به ایمان ختم می شود. آنهایی که به مسیح ایمان دارند به فرزندی خدا پذیرفته شده اند ” اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند “(یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲). کسانی که فداکاری عیسی مسیح را برای پرداخت بهای گناهانشان قبول کرده و به رستاخیز او از مردگان ایمان دارند، به بهشت خواهند رفت و در مقابل کسانی که مسیح را رد می کنند هرگز به بهشت نخواهد رفت “کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از هم اکنون محکوم‌اند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده‌اند.”(یوحنا فصل ۳ آیه ۱۸).

به همان اندازه که بهشت برای کسانیکه عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود قبول می کنند، عالی خواهد بود، جهنم بمراتب بیشتر برای آنانیکه او را رد می کنند وحشتناک می باشد. امکان ندارد که کسی کتاب مقدس را بارها بخواند و متوجه این حقیقت نشده باشد. کتاب مقدس تاکید می کند که تنها یک راه برای رسیدن به بهشت وجود دارد و آن راه ایمان به عیسی مسیح است. از دستور مسیح پیروی کنید:” فقط با عبور از درِ تنگ می‌توان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم می‌رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ، و عدۀ زیادی به آن راه می‌روند، و براحتی می‌توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود، کوچک است و راهش نیز باریک، و تنها عدۀ کمی می‌توانند به آن راه یابند.”(متی فصل ۷ آیه های ۱۳ تا ۱۴). ایمان به عیسی مسیح تنها وسیله ای است که شما را به بهشت می رساند و ورود ایمانداران مسیح به بهشت تضمین شده است. آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارید؟

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. “امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم”

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →