اینکه مسیح نجات می دهد یعنی چه؟

image_pdfimage_print
اینکه مسیح نجات می دهد یعنی چه؟
اینکه مسیح نجات می دهد یعنی چه؟
جواب: مسیح نجات می دهد” عبارتی متداول که روی ماشینها، در مسابقات ورزشی، و حتی روی پلاکاردهای که هواپیماها روی آسمان باز می کنند دیده می شود. متاسفانه، عده کمی از کسانیکه این عبارت را می بینند، معنی آنرا درک می کنند. قدرت بی نهایت زیادی در این عبارت نهفته است.”

عیسی نجات می دهد، اما عیسی کیست؟
بیشتر مردم فقط این را می دانند که عیسی مردی بود که در اسرائیل حدود ۲۰۰۰ سال پیش زندگی می کرد. تقریبا همه ادیان دنیا عیسی را معلمی خوب و یا پیامبری صالح می دانند. باوجود اینکه اینها در مورد عیسی مسیح درست است، اما همه حقیقت را درباره اینکه عیسی کیست بیان نمی کند. همینطور بیان کننده این هم نمی باشند که عیسی مسیح چگونه و چرا نجات میدهد؟. عیسی خدا در شکل انسان است (یوحنا فصل ۱ آیه های ۱ و ۱۴). عیسی خداست که بشکل انسان به زمین آمد (اول یوحنا فصل ۴ آیه ۲). خدا در جسم عیسی مسیح به شکل انسان درآمد تا ما را نجات دهد. این مطلب سوال بعدی را مطرح میکند. چرا ما نیاز به نجات داریم؟

عیسی نجات می دهد، اما چرا به نجات نیاز داریم؟

کتاب مقدس می گوید که همه انسانها گناهکارند (جامعه فصل ۷ آیه ۲۰، رومیان فصل ۳ آیه ۲۳). گناه کردن یعنی انجام دادن کاری که در گفتار، عمل و فکر مغایر با شخصیت کامل و مقدس خداوند می باشد. بخاطر گناهمان، ما سزاوار داوری خدا هستیم (یوحنا فصل ۳ آیه های ۱۸ و ۳۶). خدا عادل کامل است، پس او نمی تواند اجازه دهد که گناه و شرارت بدون تنبیه بماند. از آنجاییکه خدا ابدی است و از آنجایی که همه گناهان برعلیه خدا هستند (مزامیر فصل ۵۱ آیه ۴)، تنها یک مجازات ابدی کافیست و آن مجازات مرگ ابدی می باشد. به همین دلیل است که ما نیاز به نجات داریم.

عیسی نجات می دهد، اما چطور؟
چون ما بر علیه خدای باقی و ابدی گناه کرده ایم، یا انسان فانی (ما) باید جزای گناه ما را بطور ابدی بدهد، و یا یک فرد ابدی (عیسی) این جزا را برای یکبار بپردازد. راه دیگری وجود ندارد. عیسی مسیح به جای ما مرد و با اینکار ما نجات پیدا کردیم. خدا در شخص عیسی مسیح، خودش را برای ما قربانی کرد و جریمه ابدی ما را پرداخت. جریمه ای که تنها او می توانست آنرا بپردازد (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱، اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲). عیسی مسیح مجازاتی را که ما لایق آن بودیم بگردن گرفت تا ما از آن سرنوشت وحشتناک ابدی ناشی از گناهانمان نجات یابیم. بخاطر محبت عظیم او به ما، عیسی جانش را داد (یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۳)، بهای مجازات ما را پرداخت، هزینه ای که ما نمی توانستیم بپردازیم. سپس عیسی دوباره زنده و نشان داد که مرگ او حقیقتا برای پرداخت جریمه گناهان ما کافی بود (۱ قرنتیان ۱۵).

عیسی نجات می دهد، اما او چه کسی را نجات می دهد؟
عیسی مسیح همه کسانی که هدیه نجات او را می پذیرند، نجات می دهد. عیسی همه کسانی را که تنها و کاملا به او و فداکاری او برای پرداخت جریمه گناهانشان اعتماد می کنند، نجات می دهد (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶، اعمال رسولان فصل ۱۶ آیه ۳۱). در حالیکه فداکاری عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان همه انسانها کاملا کافی بود، اما عیسی تنها آنهایی را نجات می دهد که این هدیه بارزش را می پذیرند. (یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲).

حالا اگر شما معنی جمله “عیسی نجات می دهد” را درک می کنید و می خواهید به او بعنوان نجات دهنده خود اعتماد کنید، مطمئن شوید که موارد زیر را درک کرده و به آنها ایمان دارید و بعنوان عکس العملی از روی ایمان، آنها را به خدا بگویید. “خداوندا، من می دانم که گناهکارم، و می دانم که بخاطر گناهانم سزاوار دوری ابدی از تو هستم. با وجود اینکه لیاقتش را ندارم، اما تو بخاطر عشقی که به من داری عیسی مسیح را برای آمرزش گناهان من فدا کردی و من برای این فداکاری، شکرگزار تو می باشم. من ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان من مرد . برای نجات خود فقط به او اعتماد می کنم. از این لحظه ، به من کمک کن که نه برای گناه بلکه برای تو زندگی کنم. به من کمک کن تا بقیه زندگیم را در شکرگزاری برای این نجات سپری کنم. متشکرم عیسی مسیح که مرا نجات دادی!

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید