ترس از خدا داشتن، یعنی چه؟

image_pdfimage_print
ترس از خدا داشتن، یعنی چه؟
ترس از خدا داشتن، یعنی چه؟
برای یک بی ایمان، ترس از خدا یعنی ترس از داوری شدن، مرگ و جدایی ابدی از خداوند می باشد (لوقا فصل ۱۲ آیه ۵، عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۳۱). اما برای یک ایماندار، ترس خدا چیزی بسیار متفاوت است. ترس یک ایماندار از روی احترام به خداوند است. عبرانیان فصل ۱۲ آیه های ۲۸ تا ۲۹ این مطلب را اینگونه توضیح می دهد: “پس حال که ملکوتی تزلزل ناپذیر نصیب ما خواهد شد، بیایید خدا را از صمیم قلب سپاس گوییم و او را چنانکه سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماییم. زیرا خدای ما آتشی سوزاننده است”. این خوف و احترام، دقیقا همان ترس از خدا برای مسیحیان است. این عاملی تشویق کننده است تا خود را همیشه تسلیم به خالق جهان نگه داریم.
امثال فصل ۱ آیه ۷می گوید “نخستین قدم برای کسب دانش، خداترسی است”. تا وقتیکه ما ندانیم خدا کیست و ترسی ناشی از احترام در ما نسبت به او ایجاد نشود، نمی توانیم حکمت حقیقی را بدست آوریم. حکمت حقیقی فقط با شناخت حقیقی خدا و اینکه بدانیم او پاک، عادل و صالح است، بدست می آید. تثنیه فصل ۱۰ آیه های ۱۲ و ۲۰ و۲۱ می گوید: “اکنون ای قوم اسرائیل، خداوند از شما چه می‌خواهد، جز اینکه به سخنان او بدقت گوش کنید و برای خیر و آسایش خود، فرامینی را که امروز به شما می‌دهد اطاعت کنید و او را دوست داشته، با تمامی دل و جان او را پرستش کنید. باید از خداوند، خدایتان بترسید و او را پرستش کنید و از او جدا نشوید و فقط به نام او سوگند یاد کنید. او فخر شما و خدای شماست، خدایی که معجزات عظیمی برای شما انجام داد و خود شاهد آنها بوده‌اید”. ترس خداوند پایه و اساس قدم گذاشتن در راه او، خدمت کردن به او و البته دوست داشتن اوست.
بعضی ها ترس ایمانداران از خدا را به معنی احترام گذاشتن به او می دانند. در حالیکه احترام، قسمتی از مفهوم ترس از خداست، ترس خدا بیشتر و فراتر از احترام گذاشتن به او می باشد. ترس از خدا بر اساس کتاب مقدس، یعنی یک ایماندار درک کند که خدا تا چه اندازه از گناه نفرت دارد و از داوری شدن گناهانش توسط خدا، بترسد. عبرانیان فصل ۱۲ آیه های ۵ تا ۱۱ در مورد تربیت ایمانداران توسط خداوند، صحبت می کند. در حالیکه این تربیت و تنبیه با محبت و از روی عشق انجام می شود (عبرانیان فصل ۱۲ آیه ۶)، اما با این وجود باز هم آمیخته با ترس است. بدون شک، ترس از تنبیه شدن توسط والدین جلوی خیلی از کارهای بد فرزندان را می گیرد و این می تواند در رابطه ما با خدا هم صدق می کند. ما باید از تنبیه و تربیت او بترسیم، بنابراین طوری زندگی کنیم که او را خشنود سازیم.
ایمانداران نباید از خدا وحشت داشته باشند. ما دلیلی برای وحشت از او نداریم. او به ما قول داده است که هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت او جدا سازد (رومیان فصل ۸ آیه های ۳۸ تا ۳۹). او به ما قول داده که او هرگز ما را رها و ترک نخواهد کرد (عبرانیان فصل ۱۳ آیه ۵). ترس خدا یعنی چنان احترامی نسبت به او داشته باشیم که روی شیوه زندگی ما اثر بگذارد. ترس از خدا به معنی احترام به او، اطاعت از او، قبول تربیت او و پرستش کردن او می باشد.

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →