آیا خدا همه را دوست دارد و یا فقط مسیحیان را؟

image_pdfimage_print
آیا خدا همه را دوست دارد و یا فقط مسیحیان را؟
آیا خدا همه را دوست دارد و یا فقط مسیحیان را؟
جواب: از یک نظر، خدا همه مردم دنیا را دوست دارد (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶، اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲، رومیان فصل ۵ آیه ۸). این محبت شرطی نیست، بلکه این محبت ریشه در ذات و شخصیت خداوند دارد و بر اساس این حقیقت است که خداوند، محبت است. (اول یوحنا فصل ۴ آیه های ۸ و ۱۶). محبت خدا برای همه انسانها، محبتی بخشاینده است و در نتیجه این محبت بخشاینده، او انسان را بخاطر گناهانش، سریعا و بدون دادن فرصت، محکوم نمی کند (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳، فصل ۶ آیه ۲۳). “پدر آسمانی، آفتاب خود را برهمه می‌تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند” (متی فصل ۵ آیه ۴۵). این مثالی دیگر از عشق خداوند به همه انسان ها می باشد. محبت بخشاینده او، نیکی و خیرخواهی او شامل همه انسان ها، مسیحی و یا غیر مسیحی، می شود.

خدا، محبت و عشق خود را به دنیا اینگونه بروز می دهد که به آنها فرصت می دهد تا توبه کنند:” بنابراین، مسیح در وعدۀ بازگشت خود تأخیری بوجود نیاورده است، گر چه گاهی اینگونه بنظر می‌رسد. در واقع، او صبر می‌کند و فرصت بیشتری می‌دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود” (دوم پطرس فصل ۳ آیه ۹). محبت بدون قید و شرط خداوند، به فراخواندن همه انسان ها برای نجات مربوط می شود که این فراخوان، خواست نهایی او برای همه انسان ها می باشد. این خواست نهایی خدا برای همه انسان ها، شخصیت او را برای ما آشکار می سازد و برای ما روشن می کند که چه چیزی او را خشنود می سازد.

با این وجود، عشق و محبت خدا برای همه انسان ها، بدین معنی نیست که همه نجات خواهند یافت ( متی فصل ۲۵ آیه ۴۶).از آنجاییکه خداوند عادل است، از گناه چشم پوشی نمی کند ( دوم تسالونیکیان فصل ۱ آیه ۶). گناه برای همیشه بدون مجازات نخواهد ماند ( رومیان فصل ۳ آیه های ۲۵ تا ۲۶). اگر خداوند، گناه را نادیده می گرفت و اجازه می داد که گناه تا ابد، به آفرینش و هستی آسیب برساند پس در آن صورت دیگر خداوند، محبت نبود. نادیده گرفتن عشق و محبت بخشاینده خداوند، نپذیرفتن عیسی مسیح و یا انکار کردن نجات دهنده ای که هزینه گناهان ما را پرداخت کرد ( دوم پطرس فصل ۲ آیه ۱) ما را مورد خشم و غضب خداوند تا برای همیشه قرار خواهد داد ( رومیان فصل ۱ آیه ۱۸) ، نه عشق او.

آن عشق و محبت خدایی که گناهکاران را تبرئه می کند، فقط شامل حال کسانی می شود که به عیسی مسیح ایمان آورده اند (رومیان فصل ۵ آیه ۱). آن عشق و محبت خدایی که انسان را وارد یک رابطه نزدیک و صمیمی با خدا می کند، فقط شامل حال کسانی می شود که پسر خدا را دوست دارند (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۲۱). عشق خداوند از این نظر را می توان “عشق قراردادی” نام نهاد که شرطی می باشد و فقط شامل حال کسانی می شود که برای نجات، فقط به عیسی مسیح ایمان دارند (یوحنا فصل ۳ آیه ۳۶). کسانیکه به عیسی مسیح ایمان می آورند، عشق بدون قید و شرطی خدا را تا ابد برای خود تضمین می کنند.

آیا خدا همه را دارد؟ بله، او نسبت به همه مهربان و بخشنده است. آیا خدا، مسیحیان را بیش از غیرمسیحیان دوست دارد؟ بر اساس عشق بخشاینده خود، خیر. آیا خداوند، مسیحیان را به نوعی دیگر نسبت به غیر مسیحیان دوست دارد؟ بله، برای اینکه، مسیحیان به پسر او ایمان آوردند و نجات پیدا کردند. مسیحیان دارای یک رابطه بسیار خاص با خدا می باشند که در این رابطه، فقط مسیحیان در جلال و شکوه ابدی خداوند، فیض و بخشش او را دریافت می کنند. عشق و محبت غیر شرطی و بخشاینده ای که شامل حال همه انسان ها می شود باید ما را به سمت ایمان به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده، سوق دهد، در آن صورت است که عشق قراردادی و شرطی خداوند شامل حال ما خواهد شد.

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →